Pages

Šošić Klindžić, Rajna, Kalafatić, Hrvoje, Šiljeg, Bartul, Hršak, Tomislav
Circles and ceramics through the centuries: Characteristics of Neolithic Sopot culture settlements
Ožanić Roguljić, Ivana, Drpić, Jere
Clavi coctiles iz Cibala (Vinkovci)
Ćus-Rukonić, Jasminka
Coat of arms of Veli Lošinj
Dubolnić Glavan, Martina, Glavaš, Vedrana
Contribution to the study of the oldest coin circulation on the territory of Southern Velebit
Lipovac Vrkljan, Goranka, Konestra, Ana
Crikvenica – Ad turres, prošlogodišnja terenska istraživanja 2011. godine, projekt eksperimentalne arheologije i novi nalazi distribucije crikveničkih keramičarskih proizvoda
Šiljeg, Bartul, Lipovac Vrkljan, Goranka, Ožanić Roguljić, Ivana, Konestra, Ana
Crikvenica – Ad turres, rezultati sustavnih arheoloških istraživanja rimske keramičarske radionice na lokalitetu Igralište 2012. godine
Belaj, Juraj, Sirovica, Filomena, Bedić, Željka
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori kraj Petrinje i faze ukopavanja grobova na prostoru sakristije
Perkić, Domagoj
Crkva sv. Jurja u Mateškom Selu: nalazi iz grobova kasnoga srednjeg i novog vijeka
Jurjević, Marina
DIADORA 23 Arheološki muzej Zadar, Zadar, 2009, 230 stranica, naklada 600 primjeraka
Majnarić Pandžić, Nives
DUŠANKA TRAJKOVIĆ, Đepfeld - nekropola starijeg gvozdenog doba kod Doroslova
Ožanić Roguljić, Ivana
De caseo faciendo
Bertrand, Audrey, Botte, Emmanuel, Jelinčić, Kristina
De la surveillance des mers à l’exploitation des terres. Le long chemin de Rome aux côtes dalmates (IVe s. av. n.è.-IIIe s. de n.è.)

Pages