Antičko staklo s lokaliteta Lokvišće Jadranovo
Antičko staklo s lokaliteta Lokvišće Jadranovo
Šiljeg Bartul
Turkalj Kristina
Baza antičkih arheoloških lokaliteta RH – analiza urbanih sredina
Baza antičkih arheoloških lokaliteta RH – analiza urbanih sredina
Ožanić Roguljić Ivana
Jelinčić Vučković Kristina
Turkalj Kristina
Tonc Asja
Baza podataka antičkih lokaliteta Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na otok Hvar
Baza podataka antičkih lokaliteta Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na otok Hvar
Ožanić Roguljić Ivana
Turkalj Kristina
Jelinčić Vučković Kristina
The database of antique (Greek and Roman) archaeological sites of the Republic of Croatia
The database of antique (Greek and Roman) archaeological sites of the Republic of Croatia
Ožanić Roguljić Ivana
Turkalj Kristina
Jelinčić Vučković Kristina
The database of antique archaeological sites of the Republic of Croatia
The database of antique archaeological sites of the Republic of Croatia
Ožanić Roguljić Ivana
Turkalj Kristina
Jelinčić Vučković Kristina
Villa rustica na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku Braču
Villa rustica na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku Braču
Jelinčić Vučković Kristina
Botte Emmanuel
Bertrand Audrey
Ožanić Roguljić Ivana