Rimska keramika lokalne proizvodnje na području hrvatskog dijela rimske provincije Gornje Panonije
Rimska keramika lokalne proizvodnje na području hrvatskog dijela rimske provincije Gornje Panonije
Kristina Jelinčić
Prilikom arheoloških iskopavanja i rekognosciranja keramika čini najveći dio pronađenih predmeta. Rimska keramika je raznovrsna, što zahtijeva poseban znanstveni pristup, budući da je svaka vrsta rimske keramike imala određenu ulogu u svakodnevnici te ju kao takvu treba i promatrati. Što se tiče keramičkih nalaza, prevladavaju nalazi keramike koja se svakodnevno koristila za pripremanje, kuhanje, serviranje i čuvanje hrane, a nazivamo je uporabnom keramikom. Obradom keramike za...
Topografija rustičnih vila na otoku Braču
Topografija rustičnih vila na otoku Braču
Kristina Jelinčić
U radu se uz kratki zemljopisno - povijesni pregled otoka Brača daje pregled definicija rustičnih vila, izvora koji o njima govore, katalog 91 lokaliteta s opisom lokaliteta i nalaza, fotografijama i crtežima te kartom s označenim položajima rustičnih vila.