Pages

Mijić, Krešimir
Irena Radić Rossi – Giulia Boetto (eds.), Pakoštane – Veli Školj: The Late Roman Shipwreck in Its Geological-geographic and Cultural-historical Context, University of Zadar and Institute for underwater heritage ARS NAUTICA, Zadar, 2018, 250 p.
Ložnjak Dizdar, Daria, Dizdar, Marko
Istraživanja groblja kasnog brončanog doba u Dolini 2020. godine
Ložnjak Dizdar, Daria, Dizdar, Marko
Istraživanja groblja pod tumulima u Dolini kod Nove Gradiške 2021. godine
Ložnjak Dizdar, Daria, Miklik-Lozuk, Lidija
Istraživanja kasnobrončanoga naselja u Novi Gradu na Savi 2021. godine
Konestra, Ana, Cirelli, Enrico, Benčić, Gaetano, Šiljeg, Bartul
Istraživanja na Stanciji Blek (Tar – Vabriga/Torre – Abrega): nove spoznaje o srednjovjekovnoj fazi lokaliteta
Konestra, Ana, Welc, Fabian, Dugonjić, Anita, Androić Gračanin, Paula, Rabiega, Kamil, Solecky, Rafał, Nowacki, Bartosz
Istraživanja projekta „Arheološka topografija otoka Raba“ u 2018. godini na području Lopara: nova saznanja o prapovijesnim i kasnoantičkim lokalitetima
Percan, Tihomir, Ahern, James C. M., Komšo, Darko, Radović, Siniša, Novak, Mario, Gerometta, Katarina, Vidas, Lia, Janković, Ivor
Istraživanja u Ljubićevoj pećini kraj Marčane u sezoni 2020.
Konestra, Ana, Cirelli, Enrico, Šiljeg, Bartul, Benčić, Gaetano
Istraživanje bedema, crkvenoga sklopa i kasnoantičkih pregradnji na lokalitetu Stancija Blek (Tar) u 2017. godini
Lipovac Vrkljan, Goranka, Šiljeg, Bartul, Ožanić Roguljić, Ivana, Konestra, Ana
Istraživanje regionalne antičke keramičarske proizvodnje i organizacija III. međunarodnoga arheološkog kolokvija Rimske keramičarske i staklarske radionice, Crikvenica 2014. (Hrvatska zaklada za znanost, Projekt RED)
Brusić, Zdenko
Izbor iz liburnskog nakita
Milavec, Tina
Izmikajoče se zgodnjesrednjeveško steklo: komentar k posodam z grobišča Nin – Ždrijac, Hrvaška
Forenbaher, Stašo, Perhoč, Zlatko
Izrađevine od lomljenog kamena iz Nakovane (Pelješac): kontinuitet i promjene od ranog neolitika do kraja prapovijesti

Pages