Pages

Sekelj Ivančan, Tajana
Eksperimentalno taljenje željezne rude i razgradnja korištene talioničke peći
Busuladžić, Adnan
Elementi antičkih pojasnih garnitura, konjske i druge vojne opreme iz muzejskih zbirki u Bosni i He rcegovini (izbor nalaza)
Ožanić Roguljić, Ivana, Šiljeg, Bartul, Kalafatić, Hrvoje
Eppur si vede: The Results of Remote Sensing and Field Survey of Dragojlov Brijeg (Croatia), Roman Military Site
Tkalčec, Tatjana
Falke-skupina kamenjače iz Dvora knezova iločkih u Iloku
Drnić, Ivan
Fibule tipa Jezerine s prostora jugoistočne Panonije
Reed, Kelly, Smuk, Ana, Tkalčec, Tatjana, Balen, Jacqueline, Mihaljević, Marija
Food and agriculture in Slavonia, Croatia, during the Late Middle Ages: the archaeobotanical evidence
Botte, Emmanuel, Jelinčić, Kristina, Tarbušković, Vinko, Basuau, Ninon
Fouille archéologique de Kupinovik (île de Hvar, Croatie) en 2022
Lipovac Vrkljan, Goranka, Mušič, Branko, Šiljeg, Bartul, Konestra, Ana
Geofizička istraživanja antičkih struktura u uvali Mahućina na otoku Rabu (općina Lopar) 2014. godine (projekt RED, Hrvatska zaklada za znanost)
Mušič, Branko, Horn, Barbara, Matijević, Filip, Valent, Ivan, Sekelj Ivančan, Tajana
Geofizička istraživanja arheoloških nalazišta s pretpostavljenom željezarskom djelatnošću na primjeru lokaliteta Bakovčice, Nađbarice i Ždala
Krznar, Siniša, Mušič, Branko, Medarić, Igor, Horn, Barbara
Geofizička istraživanja lokaliteta Hlebine – Svetinjski breg 2018. godine
Krznar, Siniša
Geofizička istraživanja lokaliteta Popovec Kalnički – Breg 2019. godine
Mušič, Branko, Tkalčec, Tatjana, Horn, Barbara, Medarić, Igor, Basar, Petra
Geofizička istraživanja na arheološkome nalazištu Osijek Vojakovački – Mihalj u 2017. godini

Pages