Pages

Rapan Papeša, Anita, Kenéz, Árpád, Pető, Ákos
Arheobotanička analiza uzoraka iz kasnoavarodobnih grobova iz Nuštra (istočna Hrvatska)
Belaj, Juraj, Stingl, Sebastijan
Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2017. godine
Belaj, Juraj, Stingl, Sebastijan
Arheološka istraživanja crkve Sv. Martina u Prozorju 2018. godine
Sekelj Ivančan, Tajana
Arheološka istraživanja lokaliteta Hlebine – Dedanovice
Kovačević, Saša
Arheološka istraživanja lokaliteta Nova Bukovica – Sjenjak tijekom 2017.
Belaj, Juraj
Arheološka istraživanja lokaliteta Pakrac – Stari grad 2018. godine
Tkalčec, Tatjana
Arheološka istraživanja na lokalitetu Veliki Zdenci – Crni Lug 2018. godine
Tkalčec, Tatjana
Arheološka istraživanja na srednjovjekovnome arheološkom kompleksu Osijek Vojakovački – Mihalj u 2018. godini
Kovačević, Saša
Arheološka istraživanja prapovijesnog lokaliteta Jalžabet – Carev jarek, sezona 2017.
Ugarković, Marina, Schrunk, Ivančica, Begović, Vlasta, Petrić, Marinko
Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2017. godine
Ugarković, Marina, Schrunk, Ivančica, Begović, Vlasta, Petrić, Marinko, Visković, Eduard
Arheološka istraživanja rimske vile u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni otoci, Hvar), lipanj 2018. godine
Konestra, Ana, Šegvić, Nera, Androić Gračanin, Paula, Starac, Ranko
Arheološka topografija otoka Raba: geofizička, sondažna i topografska istraživanja u 2016. godini

Pages